Siew

Produkcja odbywa się na gruntach piaszczystych, dzięki czemu darń  charakteryzuje się łatwością ukorzeniania na każdym nowym podłożu.

Pielęgnacja

Na naszych plantacjach hodujemy nawierzchnie trawiaste o doskonałej wytrzymałości na eksploatację spełniające wysokie światowe standardy.

Zbiór

Zautomatyzowana produkcja i zastosowanie sprzętu wiodących europejskich producentów gwarantują najwyższą jakość trawy z rolki.

Nasz Trawnik

Trawniki przydomowe, place zabaw, zieleń miejska, pola golfowe, drogowe pasy zieleni, zielone ściany i dachy.