UŁOŻENIE TRAWNIKA

Ułożenie trawnika z rolki jest bardzo proste. Czynność tą możecie Państwo wykonać sami lub skorzystać z usług współpracujących z nami specjalistycznych  firm oferujących również możliwość wynajęcia sprzętu do zakładania i pielęgnacji trawnika.

1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD TRAWNIK
W przypadku gdy teren porośnięty jest chwastami, odchwaszczamy go mechanicznie poprzez przekopanie szpadlem lub glebogryzarką bądź chemicznie-opryskując herbicydem na bazie glifostatu (Roundup). Spulchniamy przekopując na min. 20 cm. Usuwamy zanieczyszczenia, resztki materiałów budowlanych, kamienie, korzenie itp. Podłoża ubogie np. tereny po budowie użyźniamy dodając kompost, substrat torfowy, ziemię kompostową lub żyzną ziemię orną. Podłoże zbyt gliniaste rozluźniamy dodając piasku. Teren wyrównujemy i ubijamy poprzez grabienie i (lub) wałowanie. Stopień wyrównania ma zasadniczy wpływ na późniejszy wygląd trawnika.

2. UKŁADANIE TRAWNIKA
Powierzchnię tuż przed rozłożeniem delikatnie i płytko spulchniamy grabiami.
Rozwijanie rolek rozpoczynamy od prostego i najdłuższego boku. Poszczególne  pasy darni układamy jeden za drugim z przesunięciem względem siebie aby później nie były widoczne łączenia pomiędzy płatami. Starannie łączymy darń unikając powstawania nakładów i szczelin. Aby uniknąć odcisków stóp podczas prac polecamy wykorzystanie desek. Na dużych pochyłościach pasy darni możemy przymocować drewnianymi kołeczkami. Wystające brzegi i narożniki odcinamy ostrym nożem.

3. WAŁOWANIE I NAWADNIANIE
Przy układaniu większych powierzchni jak również podczas silnego nasłonecznienia sukcesywnie zraszamy  rozkładaną darń. Po rozłożeniu powierzchnię  staranie wałujemy aby zapewnić dobry kontakt z podłożem i usunąć powietrze. Bezpośrednio po zakończeniu układania powierzchnię trawnika gruntownie nawadniamy. Jest to bardzo ważne i decydujące dla szybkiego   ukorzenienia i przyjęcia się murawy. Do czasu pełnego ukorzenienia utrzymujemy trawnik w ciągłej wilgoci podlewając go od 10 do 20 litrów  na m2 dziennie.

UWAGA!
Przy opóźnieniu w układaniu trawnika rolki należy rozwinąć na innym terenie i podlać.