Trawnik krajobrazowy to mieszanka niewymagających gatunków i odmian traw do ekstensywnego użytkowania. Szczególnie polecana jest do zastosowań przy budowie dróg – pasy zieleni i wzmacnianie skarp, powierzchni rekultywowanych i zagrożonych erozją. Ma szerokie zastosowanie w miejscach niewymagających intensywne pielęgnacji.

Przeznaczenie:
parki, ogrody o ekstensywnym użytkowaniu, zieleń publiczna, pasy zieleni przydrożnej,

Jakość:  
darń zbita, gęsta

Odpornośc na udeptywanie:
ograniczona do średniej

Skład gatunkowy:
Mietlica pospolita (Agrostis capillaris), kostrzewa (Festuca rubra, Festuca ovina), życica trwała (Lolium perenne)

Pielęgnacja:
ograniczona, 0-3 wykoszeń rocznie